Visibilidade e recoñecemento das mulleres nos diferentes eidos

(Contido 3.4. da materia de Igualdade de Xénero)

Contidos

B3.4. Visibilidade das mulleres nos distintos eidos (historia, cultura, ciencia…) e recoñecemento da súa contribución en diversas esferas sociais.


Bibliografía de interese

ADIBS (s/d). Todo lo que las chicas deben saber sobre la historia de las mujeres (y los chicos también) Parte 1ª y Parte 2ª, UGT-FETE Enseñanza. Accesible en: http://educagenero.org/todo-lo-que-las-chicas-deben-saber-sobre-la-historia-de-las-mujeres-y-los-chicos-tambien

Alonso del Pozo, Ana (2007),  Guía didáctica Cambios sociales y Género, Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Accesible en: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/documents/10306/1513789/guia_didactica.pdf

Alonso Hernández, Carolina (2008) Hagamos visibles a las mujeres. Materiales didácticos para la Igualdad, Campaña 8M, Instituto Andaluz de la Mujer. Accesible en: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/14125093.pdf

Ayuntamiento de Málaga (s/d) Vivir en igualdad. Guía didáctica sobre coeducación. Guía del profesorado. Accesible en: http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/CUADERNO_PROFESORADO.pdf

Bagge, Peter: La mujer rebelde, Ed. La Cúpula.

Bagieu, Penélope (2017): Valerosas Vol.1 e Vol. 2, Ed. Dib-buks.

Barcos Reyero, Raquel e Pérez Sedeño, Eulalia (s/d). Mujeres inventoras, Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones científicas. Accesible en: https://www.oei.es

Caballero Pérez, Isabel; Paterna, Gloria e Vales Hidalgo, Ana (s/d). Mujeres con discapacidad en la historia. Biografías, Junta de Andalucía. Accesible en: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_plan_mujer_Mujeres_con_discapacidad_en_la_historia.pdf

Cid Barreno, Rosalía; Domat Rodríguez, Maidá; González Legarreta, Lorena; Rodríguez Braña, Mª Ángeles;  Rodríguez Guerrero, Vanessa Cristina e Sánchez Fernández, Tatiana (2011). Un paseo por el universo de la mano de las mujeres astrónomas. Astronomía. Materiales didáctico para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad. Educación secundaria, Instituto Asturiano de la Mujer. Accesible en: http://associacioperlacoeducacio.org/wp-content/uploads/2018/02/mat_didáctico13_astronomíA.pdf

Instituto Andaluz de la Mujer (2004). Ayer y hoy, Campaña 8 marzo. Accesible en: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2004/16712.pdf

Pandora Mirabilia e Biodiversia (s/d): La evolución por simbiosis. Taller divulgación científica basado en el trabajo de la científica estadounidense Lynn Margulis. Accesible en: https://pandoramirabilia.files.wordpress.com/2017/02/taller-lynn-margulis.pdf

Pandora Mirabilia e Biodiversia (s/d): Pioneras de la ginecología. Taller divulgación científica basado en el trabajoen la pionera de la ginecología Trótula de Salerno. Accesible en: https://www.pandoramirabilia.net/wp-content/uploads/2019/02/Taller-Trótula-de-Salerno.pdf

Penyas, Ana (2017) Estamos todas bien, Salamandara Graphic (Cómic)

Rubiera Cancelas, Carla; González Santana, Mónica; Fernández García, Verónica; Cid López, Rosa María; García Galán, Sonia; Medina Quintana, Silvia e Suárez

Sindicato de Traballadores e Traballadoras de Galicia (STEG), Calendarios sobre diferentes áreas e o papel das mulleres en cada un del ao longo da historia (recollen diferentes actividades a desenvolver segundo a temática abordada en cada ano do calendario). Accesibles en:  http://www.steg.gal/muller/contidos.asp?cid=18&ssid=133

Souto Salorio, Mª José e Tarrío Tobar, Ana Dorotea (2015) Unidade Didáctica. Maria Wonenbruger. Unha científica adiantada ao seu tempo, Xunta de Galicia. Accesible en: http://igualdade.xunta.gal/es/campanas/unidad-didactica-maria-wonenburger-unha-cientifica-adiantada-ao-seu-tempo

Suárez, Carmen (2010) Mujeres en la historia, Instituto Asturiano de la Mujer. Accesible en: http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Mujeres_en_la_Historia.pdf

Talbot, Mary M., Charlesworth, Kate e Talbot, Bryan: Sufragista, Ed. La Cúpula (Cómic)

Timón, Ágata (s/d). Mi científica favorita, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Accesible en: https://www.icmat.es/divulgacion/mi-cientifica-favorita/Mi_Cientifica_Favorita.pdf

Timón, Ágata e  Moreno Iraola, Laura (s/d). Mi científica favorita 2, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Accesible en: https://www.icmat.es/divulgacion/mi-cientifica-favorita/Mi_Cientifica_Favorita_2.pdf

UGT-FETE Enseñanza (2013) Un recorrido po la historia de las mujeres. Accesible en: https://www.educandoenigualdad.com/gl/portfolio/un-recorrido-por-la-historia-de-las-mujeres-3/

Villanueva Lorenzana, Encina (s/d,) Os pinceis de Artemisa. Experiencias de formación para a equidade de xénero, InteRed Galicia. Accesible en: https://www.intered.org/sites/default/files/os_pinceis_de_artemisia.pdf


Esta plataforma está financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2019.

1 respuesta a «Visibilidade e recoñecemento das mulleres nos diferentes eidos»

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/112962-traendo-memoria-conserveiras-abusos-patrons

Un traballo interesante de Xurxo Souto, no que visibilizar o papel das mulleres do mar. Xurxo «Está convencido de que hai que crear o mito da muller sol. «Na cosmovisión contemporánea todo está moi codificado. Ao home tócalle ser o centro da vida pública -o sol- e a muller ten o seu espazo, o doméstico – a lúa, a noite -. Non se trata de que as mulleres adquiran roles masculinos, senón de que se cree un mundo, unha cosmovisión, onde todas teñamos sitio», sentenza. Cómpre, daquela, navegar novos mares. Xurxo Souto remexeu nas memorias das traballadoras do mar para dignificar o traballlo de todas elas. Cómpre coñecermos a historia para camiñar cara a un futuro máis xusto»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *