Novas masculinidades e feminidades: deconstrucción de roles

(Contido 2.4. da materia de Igualdade de Xénero)

Contidos

B.2.4. Outras alternativas: novas masculinidades e feminidades. Deconstrución de roles.


Bibliografía de interese

Do Nascimento Fonseca, Vanessa; Nascimento, Marcos e Pizzi, Bruno (2018) Por el fin de la explotación. ¿Qué pueden hacer los varones? Manual de sensibilización de adolescentes varones entre 10 y 14 años, ProMundo e Save the Children. Accesible en: https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/01/Por-el-fin-de-la-explotacion-sexual.pdf

López, Ainhoa e Arkaitz Gorritxo (2018). Guía didáctica. Construyendo feminidades y masculinidades alternativas, diversas e igualitarias, UNESCO Etxea. Accesible en: http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/guia_fem.pdf

López Ramos, Ángela e Alonso Fernández De Avilés, Bakea (2015). A Fuego Lento. Cocinando ideas para una intervención grupal con hombres desde una perspectiva de género, Fundación CEPAIM. Accesible en: http://cepaim.org/wp-content/uploads/2019/06/Guía-A-fuego-lento-2018-digital_Comprimido.pdf

Mendoza Khaled, Douglas; Reyes, Y. Ismael e Reyes, Rubén (s/d). Guía didáctica para trabajar género y masculinidad con niños, niñas y adolescentes. Creciendo Juntos y Juntas. Igualdad de género desde la infancia, Red de Masculinidad por la Igualdad de Género (REDMAS). Accesible en: https://www.educandoenigualdad.com/2016/02/22/creciendo-juntos-y-juntas-guia-didactica-para-trabajar-genero-y-masculinidad-con-ninos-ninas-y-adolescentes/

Tufró, Lucila e Huberman, Hugo (2012). Masculinidades plurales. Reflexionar en clave de géneros, Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD). Accesible en: https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/womens_empowerment/masculinidades-plurales–reflexionar-en-clave-de-generos-.html


Esta plataforma está financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2019.