Novas maneiras de relacionarse: oportunidades e riscos para a igualdade no mundo dixital

(Contidos do 2.11. da materia de Igualdade de Xénero)

Contidos

B2.11. Novas maneiras de relacionarse: oportunidades e riscos para a igualdade no mundo dixital.


Materiais audiovisuais


Bibliografía de intrese

Fundación Mujeres Progresistas(s/d). Guía de sensibilización para jóvenes. Viñetas para la igualdad. Accesible en: https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2016/05/guia_online.pdf

Lillo Simón, Juan (s/d) Laboramorio. Prevención de la violencia de género en la adolescencia. Preguntas, juegos y actividades, Gobierno de Navarra. Accesible en: file:///C:/Users/usuario/Desktop/Materia%20Igualdade_final/laboramorioweb.pdf

Oliveira, Chis e Traba, Amanda (2018) Ám@me. Pensar o amor no século XXI, Editorial Galaxia.Rebolledo Deschamps, Marisa e Martínez Rebolledo, Alba (s/d) No controles: el amor no es a golpe de click. Guía para la prevención y detección de la violencia de género en las redes sociales para jóvenes, Ágora e Instituto de la Mujer de Extremadura. Accesible en: https://ciudadano.gobex.es/documents/1062609/0/REVISTA_REDUCIDA.pdf/250a559c-9719-4250-9bfd-846c9785e0cb


Esta plataforma está financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2019.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *