Contacto!

Falemos 👋.

Compartir materiais ou experiencias educativas

Entendemos esta plataforma como un espazo de construción colectiva. Se coñeces algunha iniciativa interesante, podes facela chegar a través do formulario.

Solicitar obradoiros formativos

Dende Aliad Ultreia ofrecemos obradoiros formativos para centros educativos e outros espazos (Concellos, asociación, etc.), especialmente sobre: a trata sexual e explotación de mulleres como forma de violencia machista; as violencias machistas na nosa contorna; e o proceso de socialización diferenciada, entre outros.

Facernos propostas

Porque o traballo en rede é a forma de avanzar na igualdade, queremos facelo xuntas!

Escríbenos!


Esta plataforma está financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2019.