Contidos

Bloque I. A construción das identidades sexuais e de xénero

Bloque II. Relacións de xénero e afectividade

Bloque III. Da discriminación á igualdade de oportunidades

Bloque IV. Cara unha sociedade sen violencia machista


Esta plataforma está financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2019.