Estratexias de análise e resolución de conflitos

(Contidos do 2.10. da materia de Igualdade de Xénero)

Contidos

B2.10. Estratexias de análise e resolución de conflitos.


Bibliografía de intrese

Ayuntamiento de Málaga: Vivir en igualdad. Guía didáctica sobre coeducación. Guía del profesorado. Accesible en: http://www.malaga.eu/recursos/igualdad/CUADERNO_PROFESORADO.pdf

Maza Bustamante, Sara e García Urieta, Sara (2015). Resolución pacífica de conflictos. Guía de recursos y experiencias prácticas para educadores/as, Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Accesible en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-50196/documentos/Guía%20duIN.pdf

Pérez Casjus, Leonor (s/d):  Mediación y resolución de conflictos. Cuaderno alumno, Gobierno de Navarra. Accesible en: https://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57750/mediacion_conflictos.pdf/21d9837a-2348-4125-9086-1a7492e47303

Pérez Casjus, Leonor (s/d): Mediación y resolución de conflictos. Guía didáctica, Gobierno de Navarra. Accesible en: https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/548485/Mediación+y+resolución+de+conflictos.+Actividad+Educativa.+Programa.pdf/8c032b6f-6e8f-4a70-86ba-df8f6977e8bc


Esta plataforma está financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2019.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *